📍 sobota 21. máj 2022 – Hlavná ulica, Immaculata (Košice)

Festival tradičnej ľudovej kultúry Košického kraja

Záverečnou bodkou Župných dní bude program v historickom centre Košíc v sobotu 21. mája 2022 s názvom KLENOTY KRAJA.

klenoty kraja

Počas celého dňa bude pre všetkých návštevníkov pripravené množstvo aktivít a bohatý program podujatia.

O 13:00 sa uskutoční prehliadka folklórnych súborov KLENOTY KRAJASystém cielenej podpory folklórnych súborov v Košickom kraji v Divadle GRAND na Masarykovej 2, ktorej cieľom je systematizácia podpory dospelých folklórnych súborov pôsobiacich v Košickom kraji. Môžete sa tešiť na prezentáciu všetkých regiónov Košického kraja:

Členovia odbornej poroty:

  • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – etnomuzikológ, etnoorganológ, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
  • Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – etnologička, etnochoreologička (Katedra etnológie a folkloristiky UKF Nitra), pedagogička tanca (konzervatórium v Nitre), choreografka a autorka mnohých tanečných programov
  • Mgr. art. Libuša Bachratá, ArtD. – choreografka, profesionálna tanečníčka ľudového tanca a flamenca, externá choreografka v SĽUK-u.
  • MA Antal Németh – profesionálny tanečník a choreograf (Maďarsko).

Program festivalu sa následne presunie na Hlavnú ulicu. Pri Immaculate o 15:00 očakávame detských divákov, ktorých Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) z Bratislavy zabaví a poučí tanečnou veselohrou Gašparko. 

O 16:00 vás pozývame do parku pri Štátnom divadle, kde sa môžete zapojiť do školy tanca pre malých aj veľkých, tvorivých dielní „Remeselníci z kraja“ alebo si vychutnať ukážky z regiónov, ktoré si pripravili kultúrno-osvetové centrá Košického kraja.

Vyvrcholením festivalu bude Večerný galaprogram o 19:00 na veľkom pódiu pri Immaculate.

  • Ťahákom večera je SĽUK, ktorý sa tentoraz predstaví so svojím reprezentačným programom.
  • Zahraničným hosťom festivalu bude Magyar Nemzeti Táncegyüttes (Maďarský národný súbor) z Budapešti s programom Ozvena Karpát.
  • Ocenenie folklórnych súborov, ktoré odovzdá predseda samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Záverečnou bodkou programu bude Tanečný dom – Májová tancovačka so začiatkom o 22:00. Príďte na tanečnú zábavu pri živej ľudovej hudbe v reštaurácii CAPITOL na Masarykovej 2.

Počas večerného programu na Hlavnej ulici v Košiciach odovzdáme, podľa rozhodnutia odbornej poroty, ocenenia účastníkom prehliadky. Ceny slávnostne udelí predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka.

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, ktorá je určená pre kultúrne organizácie, ktorých je zriaďovateľom.

👉 Aktuálne informácie a zmeny programu nájdete aj na stránke Facebook eventu: Klenoty kraja