📍 sobota 21. máj 2022 – Hlavná ulica, Immaculata (Košice)

Festival tradičnej ľudovej kultúry Košického kraja

Záverečnou bodkou Župných dní bol program v historickom centre Košíc v sobotu 21. mája 2022 s názvom KLENOTY KRAJA.

Počas celého dňa bolo pre všetkých návštevníkov pripravených množstvo aktivít a bohatý program podujatia.

O 13:00 sa uskutočnila prehliadka folklórnych súborov KLENOTY KRAJASystém cielenej podpory folklórnych súborov v Košickom kraji v Divadle GRAND na Masarykovej 2, ktorej cieľom je systematizácia podpory dospelých folklórnych súborov pôsobiacich v Košickom kraji. Divákom sa odprezentovali súbory zo všetkých regiónov Košického kraja:

Členovia odbornej poroty:

  • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. – etnomuzikológ, etnoorganológ, Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
  • Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – etnologička, etnochoreologička (Katedra etnológie a folkloristiky UKF Nitra), pedagogička tanca (konzervatórium v Nitre), choreografka a autorka mnohých tanečných programov
  • Mgr. art. Libuša Bachratá, ArtD. – choreografka, profesionálna tanečníčka ľudového tanca a flamenca, externá choreografka v SĽUK-u.
  • MA Antal Németh – profesionálny tanečník a choreograf (Maďarsko).

Program festivalu sa následne presunul na Hlavnú ulicu. Pri Immaculate o 15:00 zabavil detských divákov Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) z Bratislavy svojou zábavno-poučnou tanečnou veselohrou Gašparko. 

O 16:00 park pri Štátnom divadle ožil školou tanca pre malých aj veľkých, tvorivými dielňami „Remeselníci z kraja“ a ukážkami z regiónov, ktoré si pripravili kultúrno-osvetové centrá Košického kraja.

Vyvrcholením festivalu bol Večerný galaprogram o 19:00 na veľkom pódiu pri Immaculate.

  • Ťahákom večera bol SĽUK, ktorý sa tentoraz predstavil so svojím reprezentačným programom.
  • Zahraničným hosťom festivalu bol Magyar Nemzeti Táncegyüttes (Maďarský národný súbor) z Budapešti s programom Ozvena Karpát.
  • Súčasťou galaprogamu bolo aj ocenenie folklórnych súborov podľa rozhodnutia odbornej poroty, ktoré účastníkom festivalu odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Záverečnou bodkou programu sa stal Tanečný dom – Májová tancovačka so začiatkom o 22:00 v reštaurácii CAPITOL na Masarykovej 2. Živá ľudová hudba rozprúdila tanečnú zábavu, ktorá trvala až do rána bieleho.

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj prostredníctvom internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, ktorá je určená pre kultúrne organizácie, ktorých je zriaďovateľom.

klenoty kraja