ŽUPNÉ DNI ABOV – KOŠICE

Hlavný program – Župné mestečko

📍 piatok 20. máj 2022 – Námestie Maratónu mieru, Košice

Vyvrcholením Župných dní 2022 bude slávnosť na Above, a to v piatok 20. mája, keď ožije Župné mestečko na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. Privítame vás v areáloch Úradu KSK, Východoslovenského múzea a tiež Verejnej knižnice Jána Bocatia, ktoré sídlia vo svojom susedstve.

👉 Aktuálne informácie a zmeny programu nájdete na webovej stránke Župné mestečko a na Facebook evente.

Sprievodný program
DOD zapojených subjektov

KULTÚRA:

DOD Východoslovenská galéria, Hlavná 27

10:00 – 18:00 – Otvorené výstavy

 • „Ján Vasilko – Internal waves“
  monografická výstava veľkoformátových malieb
 • „Jozef Kornucik – Situácie“
  výstava konštruktivistických malieb geometrickej abstrakcie z obdobia slovenského povojnového maliarstva
 • Zreštaurované diela
  výstava novo-zreštaurovaných obrazov, ktoré boli poškodené požiarom v roku 1985 a interaktívne reštaurovanie diela od Konštantína Köváriho-Kačmarika

18:00 – „Pohyblivá krajina“ – slávnostné otvorenie revitalizovaného nádvoria podporeného cez internú výzvu KSK – Tradície inšpirujú inovácie
Hostia: Musica Iuvenalis – sláčikový orchester pod vedením Igora Dohoviča, autori projektu z ateliéru LABAK – Laboratórium architektúry krajiny, kolektív z oblasti architektúry a sociológie Spolka+
Počas otvorenia Pohyblivej krajiny budete môcť ochutnať špeciálne vína od Kubbo Select.

Ladies, wine & design Slovakia x VSG
Pop-up shop Východoslovenskej galérie, Hlavná 27
predaj autorských grafík s cieľom poukázať na nevyvážené zastúpenie ženských autoriek v kreatívnych odvetviach

DOD Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

 • „Grafika jedno médium“
  výstava – výber z kolekcie grafiky viac ako 80-tich autorov od polovice 19. storočia po súčasnosť

DOD Východoslovenské múzeum

9:00 – 17:00 (možnosť objednania skupín)

 • Vyraz si svoju mincu pre šťastie, prvá prezentácia pamätnej mince venovanej 150.výročiu VSM
 • Zbierať, skúmať, zachraňovať a vystavovať – vzdelávací program pre deti, žiakov i študentov (vopred objednané skupiny materských, základných a stredných škôl)  
 • „Všetko najlepšie, milé múzeum“ 
 • Tvorivé dielničky nielen pre tých najmenších, kde sa budú vymýšľať priania a vyrábať kreatívne dary pre múzeum
 • Voľný vstup do expozícií  
 • Komentované prehliadky vo výstave Dary a darcovia, Nezávislosť vybojovaná šabľou, V moci noci, sprístupnený kostolík

ŠKOLY:

Školský internát, Považská 7

 • Zdobenie perníkov v žiackej kuchynke, výroba sadrových odliatkov a hlinených gombíkov, pohľadníc a pozdravov pomocou vyrezávacieho a embosovacieho stroja BigShot
 • Spoločenské hry, twister, otvorená posilovňa
 • Prehliadka čitárne s možnosťou vypočuť si živú knihu
 • Lovenie „zlatej“ rybky
 • Beauty salón – ako sa starať o svoje ruky a nechty, lakovanie a zdobenie nechtov, starostlivosť o vlasy, kreatívne účesy

Jazyková škola, Hlavná 113

Záujemcovia o jazykový kurz budú mať príležitosť zúčastniť sa vyučovania, ktoré je stanovené rozvrhom hodín. Ten je k dispozícii na našej stránke www.sjs.sk, prípadne na informačnej tabuli pred zborovňou jazykovej školy. Ponúkame kurzy anglického, nemeckého, maďarského, francúzskeho, talianskeho jazyka a slovenského jazyka pre ukrajincov.

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2

Ukážky rôznych technológií súčasnosti využívaných najmä v strojárstve s možnosťou zapojenia (vyskúšania) záujemcov:

 • 3D skenovanie a tlač
 • Programovanie CNC strojov a robota
 • Programovanie zváracieho robota
 • Automobilová a letecká technika

Hotelová akadémia, Južná trieda 10

10:00 – 16:00

 • Prezentácia programu Erasmus+ 
 • „Namiešaj si svoje Mojito“ – príprava nealko nápojov 
 • „Ozdob si svoj perník“ – cukrárske a pekárske výrobky 
 • Skladanie servítok   
 • Bylinky a herbáre 
 • Slávnostné tabule  
 • 10:00 – 12:00 – Spracovanie morských plodov  
 • 12:00 – 16:00 – Zdravá výživa (jednohubky)

DOD SOŠ technická, Kukučínova 23

 • Prezentácia remesiel „Podporme remeslá“

DOD SOŠ technická – elokované pracovisko Bidovce, Bidovce 126

 • Vzdelanie pre každého
 • Prezentácia remesiel „Ukáž čo vieš“

DOD SPŠ elektrotechnická, Komenského 44

9:00 – 13:00

 • Vládca robotov – programovanie LEGO robotov
 • 3D dizajnér – navrhovanie vlastných výrobkov
 • Junior admin – správa internetových sietí
 • Girls‘ day v IT – programovanie pre dievčatá

DOD SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1
Divadlo Thália, Mojmírova 1

9:30 – Slávnostná rozlúčka s maturantmi

DOD Školský internát, Jedlíkova 11

8:30 – 12:30

 • Prehliadka priestorov
 • Stolný tenis, biliard, stolný futbal
 • Fitness centrum pre dievčatá
 • Prezentácia voľnočasových aktivít
 • Raňajky – ochutnávka jedál

DOD CVČ Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3

 • Prezentácia krúžkovej umeleckej činnosti
 • Výtvarný ateliér „Moja stopa“
 • Fotografický ateliér „Vytvor si svoje selfie!“
 • Veda hrou

DOD Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6   

 • Interaktívna výstava umeleckých prác
 • Prezentácia výukového programu pre žiakov ZŠ
 • „Hungarikumok“ – interaktívna prezentácia o maďarských národných hodnotách
 • Koncert speváckych zborov

DOD SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5

 • Programoavnie CNC strojov
 • 3D tlač
 • Programovanie Arduina
 • Vytváranie www stránok
 • Riadenie procesov pomocou robota
 • Pozorovanie vzoriek v hutníckom laboratóriu
 • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ

SOCIÁLNE:

DOD ARCUS, Skladná 4

 • Prehliadka priestorov
 • Aktivity so seniormi
 • Prednáška pre verejnosť
 • Interaktívna práca s voskom
 • Kreatívny tréning pamäti

DOD DOMKO, Park mládeže 3

9:30 – 11:00 a 13:00 – 16:00

 • Tvorivé dielne: hlina, encaustika, práca s prírodným materiálom
 • Športové aktivtiy

DOD VIA LUX, Andraščíkova 2

9:30 – 16:00

 • Prehliadka zariadenia
 • Kultúrny program
 • Stavanie mája
 • Prezentácia práce s prijímateľmi sociálnych služieb
 • Relaxačné a terapeutické tvorivé dielne
 • Sociálne poradenstvo od podania žiadosti po poskytnutie sociálnych služieb