Vyberte si z bohatého programu Župných dní. Spoznajte rozmanitosť kraja cez kultúrne zážitky, zábavu, gastronómiu, ale aj remeselnú výrobu.

Župné dni Košického kraja majú za cieľ priblížiť obyvateľom činnosti, kompetencie a aktivity Košického samosprávneho kraja. Podujatie sa koná na celom území kraja – v určených dňoch a mestách na vás čakajú dni otvorených dverí, animačné programy, interaktívne workshopy, tanečné vystúpenia, besedy, koncerty… 

Do programu je zapojené celé spektrum organizácií a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja od kultúry, školstva, regionálneho rozvoja cez dopravu až po sociálnu oblasť. Tie návštevníkom ponúknu exkluzívny náhľad do svojej činnosti.

Sprievodné aktivity:

▸ 22. 4. 2022 – Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva KSK

▸ 23. 4. 2022 – Oceňovanie osobností KSK (tlačová správa)

▸ Dni otvorených dverí:

▸ 21. 5. 2022 – Klenoty Košického kraja