ŽUPNÉ DNI GEMER – ROŽŇAVA

Piatok 29. 4. 2022 zavítali Župné dni na Gemer, konkrétne do bašty regiónu Rožňavy a do Dobšinej. Návštevníci nahliadli do kuchyne trinástich organizácií, ktoré otvorili svoje brány pre verejnosť a ukázali, ako župa žije na Gemeri. Mestá sa rozozvučali tónmi ľudovej hudby, ovzduším sa niesla vôňa tradičných pochúťok a ulice sa naplnili množstvom sprievodných aktivít, ktoré odprezentovali čaro každodenného života kraja. Tour po Košickom kraji pokračuje ďalej na Spiš, kam zavíta už tento piatok 6. 5. 2022.

👉 Atmosféru Župných dní si môžete pozrieť v galérii.

Zapojené subjekty, ktoré privítali návštevníkov na dni otvorených dverí so sprievodnými aktivitami:

  • Školstvo: SOŠ obchodu a služieb, Obchodná akadémia, Gymnázium P. J. Šafárika, Stredná zdravotnícka škola, SOŠ technická, SOŠ techniky a služieb v Dobšinej
  • Sociálne: zariadenia pre seniorov JASANIMA a SUBSIDIUM
  • Kultúra: Banícke múzeum, Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
  • Doprava: eurobus, Správa ciest KSK

PROGRAM

KULTÚRA:

▸ Banícke múzeum v Rožňave 

historická expozícia, ryžovanie zlata, geologická bádateľňa

▸ Gemerské osvetové stredisko

9:00 – 15:00 – remeselnícke dielne, celodenné kino 

 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

10:00 – 17:00 

zážitkovo-informačná záhrada Čaro Gemera a Knižná oáza

hravé prezentácie spisovateľského dedičstva Gemera spojené s besedou a aktivitami pre najmenších

▸ Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – pobočka Juh 

 13:00 – 17:00 – oddychová čitáreň v exteriéri

ŠKOLSTVO:

SOŠ OBCHODU A  SLUŽIEB

8:00 – 12:00 – Prezentácia školy spojená s workshopmi z gastronómie, kaderníctva, tanečno-hudobný program

▸ Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava 

Zážitkové učenie zo sveta vedy, chémie, jazykov, geografie, environmentalistiky

▸ Obchodná akadémia, Rožňava

Workshopy podnikateľskej praxe formou súťaží a hier, 3D cesta okolo sveta, športové aktivity

▸ Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola 

Poradňa zdravia: študenti odborov praktická sestra, masér, asistent výživy prakticky vyšetria a poradia v starostlivosti o zdravie

 SOŠ technická 

prednášky o svete IT, workshopy tvorivého programovania, 3D tlače

Stredná odborná škola techniky a služieb v Dobšinej

  • 8:00 – 12:00  – Prezentácia jednotlivých študijných a učebných odborov v priestore školy.
  • Stolnotenisový turnaj.
  • Futbal, bedminton, volejbal.
  • Koncert žiakov na školskom dvore.
  • Moderné dielne – možnosť vlastného výrobku.

SOCIÁLNE:

▸ JASANIMA DSS 

9:30-12:00  – výstava výrobkov z dielní, športové súťaže pre deti, slávnostné otvorenie EKO-náučného chodníka

▸ SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 

9:30 – 11:30 – prezentácie a workshopy starostlivosti o seniorov a rôznych druhov terapií

DOPRAVA: 

▸ eurobus, a.s.    

prednášky a prezentácie dopravnej spoločnosti, prehliadky garáží a autobusovej stanice 

▸ Správa ciest KSK

prehliadka techniky, interaktívne a edukatívne aktivity