📍 13. 5. 2022

PROGRAM DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ:

SOŠ obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance

     •  Prezentácia jedál regionálnej gastronómie
     •  Prezentácia vín Sobranského regiónu
     •  Agrookienko – Vytvor si svoju SEED BALL
     •  Chovateľské okienko
     •  Vzdelávacia hra „Dobre vedieť“

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce

     •  Prehliadka školy spojená s ukážkou pokusov
     •  Prezentácia študijných odborov
     •  Senzorické meranie vitálnej kapacity pľúc
     •  Tréning prvej pomoci
     •  Simulácia kriminalistickej obhliadky miesta činu
     •  Nácvik streľby vo virtuálnej strelnici
     •  Ukážka bojových techník policajnej sebaobrany
     •  Prekážková dráha
     •  Prezentácia strojárskej práce s CNC strojmi
     •  Moderné informačné technológie
     •  Gastro workshop