⭐️ V piatok 6. 5. 2022 sa konali Župné dni na Spiši. Ako to tam vyzeralo? 👉 Pozrite si fotky v našej galérii.

PROGRAM 6. 5. 2022

ŠKOLY:

Stredná odborná škola techniky a služieb, Richnava 122, Prakovce 

10:00 – 13:30 – Tradičné remeslá v našom živote:

 • Tkáčsky stav
 • Háčkovanie
 • Vyšívanie tradičnou výrobou drevených násad

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce 

10:00 – 13:30 – Prezentácia života a práce školy 
10:00 – 13:30 – Pancakes day
12:30 – ROMA CUP – futbalový turnaj žiakov ZŠ Kluknava, EDURAM Krompachy, SOŠ TaS Prakovce, SŠI Prakovce 

Stredná odborná škola drevárska

9:00 – 13:30

Programovanie a ukážky práce s 3D tlačiarňou 
Figurálne kreslenie 
Virtuálna realita a jej využitie vo vyučovacom procese 

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

9:00 – 12:00

 • Prezentácia žiackych projektov a aktivít 
 • Cvičná firma – zážitková forma učenia
 • História a súčasnosť školy
 • Porovnanie písania desaťprstovou metódou na počítači s písaním na klasickom písacom stroji
 • Možnosť vyskúšať si písanie v programe ATF

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

08:00 – 14:00 – MODERNÉ TECHNOLÓGIE OKOLO NÁS
Prezentácia využitia programovateľných a robotických systémov, digitálnych a SMART technológií, výpočtovej techniky a elektroniky vo výrobe aj bežnom živote.

Gymnázium, Javorová 16

08:00 – 10:00
Debatný duel
Prezentácia účastníkov projektov Erasmus+ v anglickom jazyku 
Časť školského autorského divadelného predstavenia: Zázrak, čo prelieta ponad veľký mrak

Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

09:00 – 13:00 – Zaži vyučovanie odborných predmetov na vlastnej koži. Buď jeden deň stredoškolákom hotelovej akadémie. Praktická ukážka vyučovania v odborných učebniach na ul. Zimná 95: 
– varenie rôznych druhov pokrmov na hodinách technológie prípravy pokrmov 
– ako z našich žiakov „tvoríme“ barmanov, somelierov a profi čašníkov na hodinách techniky obsluhy. 

▸ Gymnázium Krompachy – Lorencova 46, Krompachy

8:00 – Športový turnaj vo vybíjanej pre žiakov ZŠ
11:45 – Beseda s účastníkmi ZOH v Pekingu               
12:30 – Vyhodnotenie turnaja                                      

SOCIÁLNE ZARIADENIA:

IDEA, Prakovce 

 • Domáca výroba mydiel a sviečok 
 • Pedig 
 • Maľovanie na textil 
 • Dekupáž – servítková technika
 • Krátke divadelné predstavenie 
 • Fyzioterapia 

KULTÚRA: 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

10:00 a 14:00 – Sprevádzanie mestom Spišská Nová Ves s historikom múzea ukončené výstupom na kostolnú vežu kostola Nanebovzatie Panny Márie > bez poplatku

9:00 – 17:00 – Ateliéry v exteriéri múzea (fotografický, umelecký, knižný, etnografický a prírodovedný) > podujatia sú ponúkané s 50 % zľavou na vstupnom do múzea 

Spišské divadlo

Bez poplatku: 
10:0013:00 – Prehliadka s výkladom, skúška predstavenia, práca maskérov, garderóbierov a pod. v polhodinových intervaloch. Príďte nazrieť do zákulisia, spoznajte prácu osvetľovača, zvukára, rekvizitára, garderobierok… 
Pozrite sa ako vzniká inscenácia a zazrite aj do kancelárie riaditeľa.  
19:00 – Premiéra inscenácie hry Mira Gavrana: Muž mojej ženy. 

Spišské kultúrne centrum a knižnica

SKCaK, knižnica, Letná 28 

10:00 MÁGOVO TAJOMSTVO 
Krst knihy talianskej autorky A. Nanettiovej s prekladateľkou Danielou Lozanovou, ilustrátorkou Ivanou Pančákovou a predsedom Spišského literárneho klubu Jánom Petríkom. Kniha bola vydaná v roku 2021 vydavateľstvom FAMA ART Spišská Nová Ves. 
10:00 17:00 – BURZA KNÍH                                                                              

SKCaK, osveta, Zimná 47

9:00 17:00 – WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ 
1. Kurz kresby portrétu zameraný na správne zachytenie anatómie tváre, kresebný štýl a tieňovanie podľa modelu busty, pre začiatočníkov a pokročilých.  
2. Maľba na textil tvorená cez šablóny striekaním a maľovaním štetcami podľa predlohy, s témou krajiny, vhodná pre všetky vekové kategórie.  
3. Výroba hračky podľa vlastného návrhu zo zvyškových materiálov, environmentálny charakter – pre deti.

Banícke múzeum, Banícke námestie 8, Gelnica

13:00 – Komentovaná prehliadka múzea
15:00 – Slávnostné otvorenie štôlne Jozef s komentovanou prehliadkou

Izba tradícií, Žakarovce

17:00 – 19:00 – Návrat tradícií – remeselný kurz tkania a snovania pod vedením lektorky Ľubomíry Žilkovej

Galéria umelcov Spiša

10:00 – 19:00 – Vstup na aktuálne výstavy a stále expozície, vrátane exteriérov – komentované prehliadky (bez poplatku) Dlhý deň s umením 
10:00 – 15:00 – Workshop Čaro hliny s profesionálnym keramikárom (bez poplatku)
9:00 – 15:00 – Tvorivé dielne pre deti (poplatok 1,50 €/dieťa) 
16:00 – 19:00 – Výtvarný plenér – tvorivá dielňa pre verejnosť (poplatok 4 €/osoba) Ženy on line/veduty mesta: plenér pre verejnosť 

DOPRAVA:

eurobus, a.s. – dopravca

9:00 – 11:00
Prednášky a prezentácie o dopravnej spoločnosti  
Nahliadnutie do garáží a autobusovej stanice

Správa ciest KSK

9:00 – 13:00
Prehliadka techniky
Interaktívne a edukatívne aktivity