ŽUPNÉ DNI ZEMPLÍN – TREBIŠOV

📍 piatok 13. 5. 2022

Zapojené subjekty, v ktorých bude v Trebišove prebiehať deň otvorených dverí so sprievodnými aktivitami:

Školstvo: Gymnázium, Komenského 32, Obchodná akadémia, Komenského 18.
Sociálne: LUMEN DSS
Kultúra: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Zemplínska knižnica.
Doprava: ARRIVA Michalovce, a. s., Trebišov, Správa ciest KSK – Trebišov.

PROGRAM DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ:

ŠKOLSTVO:

Gymnázium, Komenského 32
Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, Trebišov

12:00 – 13:30 – „Posledné školské zvonenie“ – rozlúčka s maturantmi (Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, Trebišov)

Obchodná akadémia, Komenského 18

 • Prezentácia študijného odboru
 • Podnikové informačné systémy
 • Prezentácia cvičnej firmy
 • Športový deň

SOCIÁLNE:

LUMEN DSS, Jilemnického 1

10:00 – Otvorenie a prezentácia činností
10:30 – Detské a mládežnícke vystúpenie
„Nahliadnutie do kuchyne zariadenia“ – prezentácia práce s klientami
Výstava výrobkov klientov
Workshopy:
Tréning pamäti
Kreatívne techniky
Pečenie
Športové aktivity
14:00 – Vystúpenie klientov s folklórnou skupinou
Otázky a odpovede – poradenstvo o poskytovaní sociálnej služby
16:00 – Záver

KULTÚRA:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M. R. Štefánika 257/65

 • Sprístupnenie expozície:
  • Ľudový odev južného Zemplína
  • Tradičné remeslá
  • Poľnohospodárske stroje a mechanizmy
  • Vývoj mlatby
  • Parná orácia súprava
  • Poľovníctvo a ochrana zveri
 • Pletenie lana na historickom stroji
 • Mletie obilia na žarnove
 • Poďte s nami do minulosti – aktivity múzejnej pedagogiky
 • Spoznávame súhvezdia – aktivity úseku astronómie

Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53

9:00 – 18:00 – Výstava ilustrátora detských kníh Ľuboslava Paľa
Interaktívne učenie, pohyb a zábava
Z rozprávky do rozprávky – tvorivá dielňa s výtvarníčkou
Baby time – batoľatá v knižnici
Storytelling s Branislavou Hronskou
Dramatizácia a divadelná dielňa s Viktóriou Sedlákovou
Chodníkové príbehy písané farebnou kriedou

DOPRAVA:

ARRIVA Michalovce, a.s. Dopravná 3

 • Ukážka autobusov v exteriéri
 • Prehliadka prevádzok
 • Tematické prezentácie verejnej osobnej dopravy
  • Výhody verejnej dopravy
  • Bezkontaktné čipové karty
  • Spolupráca s KSK a doprava v rámci kraja

Správa ciest KSK, Ruskovská 3

 • Prehliadka priestorov strediska Správy ciest KSK
 • Tematické prednášky pre verejnosť
  • Zimná údržba ciest a dispečing
  • Bežná údržba ciest
  • Mechanizácia údržby ciest
  • Rekonštrukcie mostov a priepustov