"*" indicates required fields

Odkiaľ ste sa dozvedeli o podujatí Župné dni?*
V ktorom meste/mestách ste navštívili podujatie Župné dni ?*
Ktorý program v rámci Župných dní Vás oslovil najviac ?*
Ako by ste ohodnotili celkovú atmosféru na podujatí Župné dni ? Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi sklamaný/sklamaná a 10 znamená maximálne spokojný/spokojná.*